top of page

Actiepuntenlijst

Op deze pagina gaat alle aandacht uit naar de vertaling van de algemene ambities in concrete actiepunten. In de actielijst wordt op een rijtje gezet met welke nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking praktisch invulling zal worden gegeven aan het Sportakkoord.

Actiepuntenlijst 2021-2022

Op deze lijst staan actiepunten die eind 2021 en in 2022 zijn ingediend. Deze lijst wordt bijgehouden met de laatste indiende ideeën en ontwikkelingen. De 6 ambities om uitvoering te geven aan het Sportakkoord zijn hieronder in het roze weergegeven. Daaronder staan puntsgewijs de ideeën die organisaties hebben ingediend en zijn goedgekeurd door de adviescommissie.

Inclusief sporten & bewegen
 • Zwembad het Heersdiep wil een verrijdbare tillift installeren voor minder validen. De bedrijfsmanager heeft de behoefte aan een verrijdbare tillift opgehaald bij vrijwilligers die zwemmen met minder valide en bij zwemschool B-Balance. 20-1-2021 ingediend, maar uitgesteld

Duurzame sportinfrastructuur
 • Team Sportservice gaat via de opstapapplicatie beweegroutes aanbieden in de buitenruimte. Jong en oud kan gratis gebruik maken van deze applicatie. Samenwerking met de Helderse Vallei. 6-12-2021 ingediend en goedgekeurd. Uitvoering jaar 2022

Vitale sport- en beweegaanbieders
 • De gemeente biedt sportverenigingen die partner zijn van het Sportakkoord de mogelijkheid op een jaarabonnement Taakie. Simpel en snel een vrijwilliger vinden voor een taak of functie binnen de vereniging. 22-2-2021 ingediend➔ is uitgevoerd en verenigingen kunnen Taakie in 2022 nog aanvragen

 • Mee & de Wering organiseert in samenwerking met C.S.A.V.Turnlust en Team Sportservice een sportieve en gezellige ochtend voor senioren in de Draaikolk op 27 november. Verschillende sportverenigingen bieden hun tak van sport ter kennismaking aan en deelnemers kunnen een lidmaatschap aangaan. 18-10-2021 ingediend en budget is toegekend.(door corona uitgesteld)

Positieve sportcultuur
 • Team Sportservice heeft vanuit de landelijke servicelijst de theatervoorstelling “dat schiet lekker op zo” aangevraagd via de adviseur lokale sport. De voorstelling komt naar Den Helder. Met budget vanuit het lokale Sportakkoord worden de verdere kosten voor de voorstelling en locatie bekostigd. 25-11-2021 ingediend en toegekend. Planning januari 2022

 • Team Sportservice biedt sportverenigingen een workshop pedagogiek aan. De workshop is voor vrijwilligers binnen de sportvereniging die te maken heeft met jeugd. 25-11-2021 ingediend en toegekend. Planning februari 2022

Van jongs af aan vaardig in bewegen
 • Om kinderen op jonge leeftijd al kennis te laten maken met hockey en bewegen in het algemeen. H.S.C Hermes gaat hockeylessen aanbieden aan scholen en kinderopvanglocaties. Voor kinderen in de leeftijd vanaf 2,5 jaar tot 6 jaar.  25-2-2021 ingediend/goedgekeurd maar uitgesteld ivm corona

 • SV Noordkop atletiek wil atletiektrainingen volgens de Athletic Champs editie aanbieden aan leden en niet leden van de vereniging. Hierbij willen ze voor de trainers een lunchpakket aanbieden en een gezond tussendoortje deelnemers. Van 21 juni tot en met 7 juli inschrijven om proeflessen bij Atletiek te volgen op de reguliere trainingstijden.  uitgesteld ivm corona

 • Basisscholen Prinses Margriet, PCB de Rank, IKC de Driemaster, IKC haven 48 en de Vloedlijn gaan pauzesport aanbieden om buitenspelen meer te stimuleren. Samenwerking is opgezocht met Team Sportservice en ROC Sport& Bewegen. Er is een stimuleringsbudgetaanvraag gedaan om sportmaterialen in te kunnen zetten.  30-6-2021 Budget is toegekend en uitvoering in schooljaar 2021-2022

 • Cursus van 4 weken over gezonde voeding. JOGG Den Helder en Dieet & Co verzorgen de cursus tijdens de derde helft. Na de cursus kunnen deelnemers aansluiten bij de derde helft of meewandelen met een wandelgroepje die ontstaan is uit de Nationale Diabetes Challenge. 3-1-2022 ingediend en goedgekeurd. Cursus vindt in februari 2022 plaats

 •  
   

Topsport die inspireert
bottom of page