Actiepuntenlijst

Op deze pagina gaat alle aandacht uit naar de vertaling van de algemene ambities in concrete actiepunten. In de actielijst wordt op een rijtje gezet met welke nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking praktisch invulling zal worden gegeven aan het Sportakkoord.

Actiepunten

De actielijst is werkdocument waarin de ingediende ideeën worden weergegeven. Organisaties die bij die actiepunten worden genoemd zijn vooraf gevraagd hiermee in te stemmen. Nieuwe actiepunten kunnen continu worden ingediend, maar aanhaken bij bestaande actiepunten is ook mogelijk. Daarvoor dien je je wel eerst als partner aan te sluiten bij het Sportakkoord

Uitvoering

Nu jouw actiepunt op papier staat, komt het aan op de uitvoering. Daarvoor ligt het initiatief bij de de kartrekker en de verschillende partners. Heb je jouw actie tot uitvoer gebracht of ben je er nog druk mee bezig, deel dit dan met coördinator Lydia van Noord. Middels foto's, filmpjes en je verhaal. Dit wordt gedeeld op de site en met de pers.

Voortgang

Van partners en organisaties wordt verwacht dat zij de voortgang en successen delen, zodat de coördinator op de hoogte blijft van de stand van zaken. Zo kan de adviescommissie vragen naar de voortgang. We houden iedereen op de hoogte van de vorderingen en successen op de pagina met lokale praktijkvoorbeelden en via onze nieuwsbrieven.