Ambities

Het Sportakkoord bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen in Den Helder geformuleerd. Daar is deze pagina aan gewijd. Het tweede deel is een lijst met actiepunten. Dat komt elders op deze website aan bod. Onderaan deze pagina vind je het aanmeldformulier om aan te sluiten bij het Sportakkoord.

Extra impuls

De ambities die geformuleerd zijn, sluiten aan bij bestaand beleid van verschillende partners in het Sportakkoord. Het Sportakkoord verbindt de ambities van de verschillende organisaties en geeft een extra impuls aan het beleid op het vlak van sport en bewegen. Het Sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe partners kunnen aansluiten en dat ook nieuwe ambities en actiepunten kunnen worden toegevoegd.

Drie invalshoeken en zestien ambities

Het Sportakkoord Den Helder sluit inhoudelijk aan op het Nationale Sportakkoord, maar de ambities worden onder andere noemers gevat. Vertrekkend vanuit drie verschillende invalshoeken zijn vijftien ambities geformuleerd. Deze zijn vaak nauw met elkaar verweven

 

Onder de noemer ‘sterk en samen’ scharen wij de ambities die te maken hebben met de versterking van de sport. Daarbij richten wij ons zowel de organisatie als op de fysieke infrastructuur van de sport.  ‘Gezond en wel’ verwijst naar de belangrijke maatschappelijk functies die de sport vervult, en de ambities die wij hebben, in de sfeer van gezondheid en welzijn. Bij ‘Veel en vaardig’ tenslotte gaat het over de ambities die worden gekoesterd om mensen meer en beter te laten sporten en bewegen.

Algemene ambities en specifieke acties

De ambities in het Sportakkoord zijn breed en algemeen geformuleerd. De partners in het Sportakkoord delen de ambities en proberen naar eigen inzicht en eigen vermogen bij te dragen aan de realisatie daarvan. Dat doen zij door het voortouw te nemen of aan te sluiten bij specifieke actiepunten.

Doe mee!

 

Op 5 november 2019 hadden al bijna dertig sportorganisaties en maatschappelijke instellingen aangegeven dat zij de ambities van het Sportakkoord onderschrijven. Het merendeel hiervan was ook vertegenwoordigd toen het akkoord werd getekend. Kort daarna hebben zich nog verschillende organisaties en instellingen aangesloten. Kijk op deze pagina wie zich tot nu toe als partner in het Sportakkoord hebben gemeld. Aansluiten kan nog steeds. Sterker nog, het wordt van harte toegejuicht.

 

Een gang naar het gemeentehuis is niet nodig. Druk op de knop hieronder, vul het aanmeldformulier in, stuur een logo op en klaar is Kees.

© 2020 Coördinator Den Helder