© 2019 Sportformateur Den Helder

Werkconferentie

Op donderdagavond 10 oktober is een grote werkconferentie gehouden. Toen werd het Helderse Sportakkoord verder uitgewerkt. Nadat eerder ideeën waren verzameld was het nu tijd om na te gaan welke hiervan konden worden vertaald in concrete actiepunten.

Donderdag 10 oktober: 19.00- 21.30 uur

Praktijkschool De Pijler

Drs. F. Bijlweg 232, 1784 MC Den Helder

Sessies en actiepunten

Er waren zestien verschillende sessies geprogrammeerd. In elke sessie kwamen verschillende van de eerder ingediende ideeën aan bod. De afzenders van die ideeën kregen gelegenheid om deze kort toe te lichten: Waar gaat het precies om? Hoe kan het idee worden gerealiseerd? Wat is nodig om dat voor elkaar te krijgen? Wie kan daaraan bijdragen? De andere aanwezigen konden vragen stellen én aangeven of zij belangstelling hebben om mee te doen. Zo werd gepeild of er draagvlak was voor het idee én een reële kans op succes, Als dat zo was kon het een actiepunt worden en plek krijgen in het sportakkoord.

Overzicht sessies

Elke sessie had een ander thema. Een overzicht van de sessies met een korte beschrijving van de thema's  en aandachtspunten is hier te vinden en te downloaden.

 

20 - 50 minuten

In vier rondes van elk vier sessies werd het programma afgewerkt. Omdat niet voor elk thema evenveel ideeën wareijn ingediend varieert de duur van de sessies. Deze loopt uiteen van 20 tot 50 minuten. Er is geen plenaire start of afronding. Wel kan er na afloop nog worden nagepraat.

Aandacht verdelen

Aangezien er tijdens de werkconferentie steeds verschillende sessies tegelijk plaats vinden, is het onmogelijk om deze allemaal bij te wonen. Deelnemers kunnen zelf kiezen bij welke sessies zij aanwezig willen zijn. Organisaties die met meer mensen aanwezig zijn, kunnen de aandacht verdelen en meer sessies bijwonen.

Blokkenschema

Gebruik van het blokkenschema van de werkconferentie is handig bij het uitstippelen van de route in het programma. Het fungeert als een 'spoorboekje' dat in één oogopslag overzicht geeft van alle sessies en de tijdstippen waarop deze worden gehouden. Het blokkenschema is hier te raadplegen en te downloaden.

Aanmelding

Aanmelding voor de werkconferentie is gewenst. Klik op de knop hieronder om aan te melden.