DOE JE OOK MEE?

In november 2019 is het Sportakkoord getekend. Inmiddels zijn al meer dan 60 organisaties aangesloten. Het Sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe partners van harte welkom zijn. Sluit je aan en dien dan nieuwe initiatieven in.

 

 WAT IS HET SPORTAKKOORD?

Het Sportakkoord is een samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijn, zorg, bedrijfsleven en gemeente. Doel is een samenleving die nog vitaler en gezonder is waarin meer mensen met meer plezier sporten en bewegen. Om dit te bereiken hebben partijen afspraken gemaakt om samen nieuwe ideeën uit te voeren. Deze zijn vastgelegd in een actielijst. De actielijst is een dynamisch document en kan nog steeds aangevuld worden met nieuwe ideeën. Vanuit het Rijk is stimuleringsbudget beschikbaar voor ondersteuning bij uitvoering van ingediende ideeën.

LOKAAL GEREALISEERDE ACTIES

Ondanks corona realiseren verschillende verenigingen en organisaties toch hun actiepunten.  Lees hier het resultaat.