© 2020 Sportformateur Den Helder

SPORTAKKOORD GETEKEND

Het sportakkoord bestaat uit twee delen: de ambities en de acties. Op 5 november is het gemeentehuis het ambitiedocument getekend. Enkele tientallen organisaties en instellingen waren daarbij en zetten hun handtekening. Zij vormen de kopgroep. Andere organisaties en instellingen worden van harte uitgenodigd ook aan te sluiten. 

CONCEPT ACTIELIJST GEPUBLICEERD

Ambities zijn mooi. Maar het gaat natuurlijk vooral ook om de acties die worden ondernomen.

In de actielijst worden alle activiteiten opgesomd die worden ondernemen om de ambities te realiseren. Op basis van de startbijeenkomst, de werkconferentie en allerlei gesprekken en e-mail contacten is een concept actielijst opgesteld.

MOGELIJKHEDEN VOOR ONDERSTEUNING

Om de uitvoering van actiepunten uit het sportakkoord te stimuleren is ondersteuning beschikbaar. Partners kunnen stimuleringsbijdragen aanvragen en kunnen gebruik maken van verschillende vormen van professionele ondersteuning.