C98C9493.jpg

Iedereen met plezier sporten en bewegen!

De afgelopen jaren heeft bijna 60 procent van alle sportverenigingen gewerkt aan een plezierig en veilig sportklimaat. We willen ervoor zorgen dat alle sportclubs aandacht hebben voor een positieve sportcultuur. Dat trainers, leraren en instructeurs het welzijn van het kind belangrijker vinden dan winnen en dat ouders en verzorgers langs de lijn positieve supporters zijn. Meer weten over de stappen die een club moet zetten om ondersteuning te ontvangen? Lees welke mogelijkheden de Provincie Noord-Holland beschikbaar stelt op de pagina ondersteuning.

 

Lees meer over de Theatervoorstelling "dat schiet lekker op zo" én een workshop pedagogiek op de pagina agenda bijeenkomsten. De voorstelling is helaas uitgesteld in verband met corona, Inschrijven voor de workshop is mogelijk, Indien fysiek bij elkaar komen niet mogelijk is wordt de workshop online gegeven.

 

 WAT IS HET SPORTAKKOORD?

Met het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente, lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Sportclubs kunnen ideeën die dit onderschrijven indienen bij de coördinator. Vanuit het Rijk is stimuleringsbudget beschikbaar voor ondersteuning bij uitvoering van ingediende ideeën. Elke sportclub kan op elk gewenst moment aansluiten bij het Sportakkoord. Lees voor meer informatie de brochure.

LOKAAL GEREALISEERDE ACTIES

Ondanks corona realiseren verschillende verenigingen en organisaties toch hun actiepunten.  Lees hier het resultaat.