SPORTFORMATEUR / COÖRDINATOR

​Om de verschillende partijen bij elkaar te brengen en te stimuleren dat afspraken worden gemaakt die in het Sportakkoord worden vastgelegd, is in mei 2019 sportformateur Jan Janssens aan de slag gegaan. Dat is een onafhankelijke sportadviseur. Zijn werk wordt sinds april 2020 voortgezet door de lokale coördinator Lydia van Noord

 

SPORTAKKOORD DEN HELDER

De ambities zijn geformuleerd en daarna omgezet in een actielijst. In die lijst worden alle activiteiten opgesomd die worden ondernemen om de ambities te realiseren. Deze lijst is een werkdocument en kan door de deelnemende partijen worden aangevuld.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen niet alle actiepunten gerealiseerd worden. Momenteel werken we bovendien achter de schermen verder aan deze website.

SLUIT JE NU AAN BIJ HET SPORTAKKOORD

In november 2019 is in het gemeentehuis het eerste ambitiedocument getekend. Enkele tientallen organisaties en instellingen waren daarbij en zetten hun handtekening. Inmiddels zijn al meer dan 50 organisaties aangesloten.  Aansluiten kan nog steeds. Sterker nog, het wordt van harte toegejuicht.

© 2020 Coördinator Den Helder