top of page

Ondersteuning

Om de actiepunten uit het Sportakkoord te realiseren zal soms ondersteuning gewenst of zelfs noodzakelijk zijn. De partners in het akkoord kunnen daarom een beroep doen op zowel financiële als organisatorische ondersteuning.

Ondersteuning lokaal

Organisaties die het voortouw nemen bij één of meer actiepunten kunnen daarvoor een financiële bijdrage aanvragen uit het lokale stimuleringsbudget Dit geld is bedoeld voor de realisatie van actiepunten.

Coördinator, Lydia van Noord en adviseur lokale sport, Sigrid Schweitzer bieden beide ondersteuning op verschillende vlakken. Organisaties kunnen een bijdrage uit het stimuleringsbudget aanvragen.

Stimuleringsbudget landelijke sport

Voor sportclubs is er naast het lokale stimuleringsbudget ook nog een subsidiepot beschikbaar van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden.

Clubs kunnen maximaal €850 aanvragen wanneer zij een project starten om nieuwe sporters aan de club te binden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen.

Meer informatie over deze subsidieregeling en een aanvraagformulier.

Provincie geeft met extra budget voor het thema 'Inclusief sporten en bewegen of 'Positieve sportcultuur

De provincie Noord-Holland stelt extra servicebudget beschikbaar voor sportclubs die (nog meer) willen inzetten op een club waar iedereen zich thuis voelt en met plezier kan sporten en bewegen. Dankzij dit budget kunnen sportclubs in Noord-Holland kosteloos gebruik maken van verschillende services uit het Nationaal Sportakkoord. Het gaat daarbij specifiek  om de ondersteuningsmogelijkheden zoals scholingen, workshops en begeleidingstrajecten die helpen bij het creëren en een inclusieve, veilige en positieve sportclub. Meer weten over de stappen die een club moet zetten on ondersteuning te ontvangen? Neem contact op de coördinator van het Sportakkoord of de adviseur lokale sport.
Klik hier voor een overzicht van de te nemen stappen.

Subsidie in je eigen tak van sport

Sommige sportbonden hebben in het kader van het landelijke Sportakkoord ook nog subsidieregelingen in het leven geroepen voor sportclubs in hun eigen tak van sport. Alle sportclubs doen er dan ook goed aan om de website, nieuwsbrieven en berichten van hun eigen bond goed in de gaten de houden.

Services

Naast de bovengenoemd stimuleringsbudgetten in geld is er ook een budget aan zogenoemde services beschikbaar. Dat zijn cursussen, themabijeenkomsten, vormen van ondersteuning en procesbegeleiding die landelijke sportorganisaties kosteloos aanbieden. Een goede indruk van de beschikbare mogelijkheden biedt deze brochure.

Sportclubs in Den Helder kunnen in de komende jaren aanspraak maken op diensten ter waarde van €10.500. De services kunnen worden aangevraagd via de adviseur lokale sport.

Aanvragen kunnen via e-mail doorlopend worden ingediend en worden gehonoreerd zolang het budget niet is uitgeput.

bottom of page