top of page

Adviseur lokale sport

De adviseur lokale sport zorgt voor een goede samenwerking tussen alle lokale sportorganisaties en de gemeente. Hij legt de verbinding tussen landelijk beleid en lokale praktijk.

​Ruben Nijhuis

De adviseurs lokale sport spelen samen een belangrijke rol bij het waarmaken van de ambities die zijn vastgelegd in Sportakkoord II. Ze hebben de gezamenlijke taak om een landelijk dekkend netwerk van sterke lokale sportnetwerken te realiseren. Daarnaast adviseren ze over de rol van sport in de gemeente en in relatie met andere beleidsterreinen. Ook zorgen ze dat de lokale sportakkoorden zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

De adviseur lokale sport is - namens alle sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders en NOC*NSF - de verbindende schakel binnen het lokale sportnetwerk.

Wil je in contact komen met adviseur lokale sport? Mail dan naar ruben.nijhuis@adviseurlokalesport.nl.

bottom of page