top of page

Stimuleringsbudget

Op deze pagina lees je welke mogelijkheden er zijn om een stimuleringsbijdrage aan te vragen voor de realisatie van actiepunten uit het Sportakkoord. De aanvraagprocedure wordt toegelicht, evenals de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen. 

Lokaal budget

Voor de uitvoering van actiepunten uit het Sportakkoord krijgt de gemeente Den Helder in 2020, 2021 en 2022 van het rijk een budget van €30.000 per jaar. In 2021 is dit bedrag verdubbeld. Een deel van dit uitvoeringsbudget (€7.500 per jaar) wordt gereserveerd voor de borging van het Sportakkoord (met behulp van website, nieuwsbrieven en ondersteuning).

Wie kan aanvragen?

Organisaties die zich hebben aangesloten bij het Sportakkoord en actief bijdragen aan de realisatie van actiepunten uit het akkoord, kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen. Aanvragen van stimuleringsbudget (per actiepunt) kan op elk moment.

 

Toetsing

Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, maakt de coördinator een voorstel richting de adviescommissie.

Adviescommissie

De adviescommissie, samengesteld met vertegenwoordigers uit sport, welzijn, onderwijs en gemeente, beoordeelt de aanvragen. De leden van de adviescommissie beslissen niet mee over aanvragen waarbij zij direct of indirect een belang bij kunnen hebben.

Voorwaarden bij aanvragen

Aanvragen voor een bijdrage uit het stimuleringsbudget kunnen uitsluitend worden ingediend via het onderstaande aanvraagformulier en dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen.

  • De aanvrager heeft zich aangesloten - of sluit zich aan - bij het Sportakkoord en heeft als ‘captain’ het voortouw bij de realisatie van het actiepunt.

  • In de voorbereiding en uitvoering wordt door meerdere partners samengewerkt.

  • Het aanbod is vernieuwend of zelfs helemaal nieuw of voor een andere doelgroep. Denk daarbij ook aan aanbod voor mensen met een beperking.

  • Het aanbod staat in het kader van ontmoeten, bewegen en meedoen voor iedereen. ​Zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen.

  • Uurloon of uren ter organisatie of voorbereiding komen in essentie niet in aanmerking

  • Doel is dat het aanbod en/of de samenwerking tussen de partners een duurzaam karakter heeft en structurele effecten op gaat leveren.

  • Bij iedere activiteit wordt uitgestraald dat sporten gezond is en er wordt gezorgd voor een gezonde sportomgeving.

  • De aanvrager draagt door eigen inzet en/of middelen zelf ook actief bij aan de realisatie van het actiepunt. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering en via de aanvrager een deel van de stimuleringsbijdrage ontvangen.

  • Na afloop dient iedere aanbieder een kort verslag in met aantallen en foto’s als behaald succes en ter verantwoording. Deze mogen wij plaatsen op de website en social media.

Lees hier de aanvullende kleine lettertjes

Download het word-document om het stimuleringsbudget aan te vragen

bottom of page