Nieuwe ideeën

Heb jij goede ideeën die een plek verdienen in het lokale Sportakkoord? Ideeën die aansluiten bij de ambities uit het Nationaal Sportakkoord en in Den Helder kunnen worden opgepakt? Die de lokale sport sterker maken en/of de maatschappelijke kracht van sport nog beter benutten? Dien jouw idee dan in en het zal geplaatst worden in de actielijst. Indienen kan op elk moment.

Hoe concreter hoe beter

 

Het kunnen ideeën zijn voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking, maar ook ideeën om bestaande activiteiten te verbeteren of organisaties toekomstbestendiger te maken. Relatief snel en eenvoudig zonder budget te realiseren, of wat ingewikkelder. Het kan allemaal. Maar, hoe concreter hoe beter. Het is wel de bedoeling dat jouw eigen organisatie (mede) verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering én dat je eventuele andere organisaties die je bij het actiepunt wilt betrekken vooraf informeert.
Het Sportakkoord moet geen verlanglijst worden maar een actielijst!

Stimuleringsbudget nodig ? Bekijk hier aanvragen van stimuleringsbudget.

Je kunt je idee indienen via onderstaand formulier, of indien het plan is samengevat in een draaiboek of projectplan dat onderstaande vragen beantwoord, mail jouw idee dan naar Coordinator@sportakkoord-denhelder.nl

© 2020 Coördinator Den Helder