top of page

Nieuw idee indienen

Heb jij goede ideeën die een plek verdienen in het lokale Sportakkoord? Ideeën die aansluiten bij de 6 ambities uit het Nationaal Sportakkoord én in Den Helder kunnen worden opgepakt? Die de lokale sport sterker maken en/of de maatschappelijke kracht van sport nog beter benutten? Dien het idee in. Indienen kan op elk moment.

Hoe concreter hoe beter

 

Het kunnen ideeën zijn voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking, maar ook ideeën om bestaande activiteiten te verbeteren of organisaties toekomstbestendiger te maken. Relatief snel en eenvoudig zonder budget te realiseren, of wat ingewikkelder. Het kan allemaal. Maar, hoe concreter hoe beter.

Afspraken omtrent ideeën en uitvoering


Als partijen (gezamenlijk) een idee formuleren en  indienen zijn er vooraf afspraken gemaakt over:

  • Onder welke ambitie het idee valt

  • Met welke partijen wordt er samengewerkt?

  • Welke nieuwe initiatieven worden genomen?

  • Welke bestaande activiteiten worden versterk?

  • Hoe zorgen we voor een continuïteit /borging van het idee?

  • Partners gaan een inspanningsverplichting aan. Ze beloven elkaar zich in te spannen om die actiepunten te realiseren of daaraan bij te dragen.

 
Omschrijf jouw idee en dien het in.

Dien je idee in en vraag budget aan via het onderstaande word-document, of mail het plan, indien het is samengevat in een draaiboek of projectplan, naar Wilco Kenter.

Lees voor het aanvragen van stimuleringsbudget eerst de voorwaarden op de pagina stimuleringsbudget.

 

 


 

Ondersteuning

Om de uitvoering van de actiepunten te bevorderen is ondersteuning mogelijk. Organisatorisch en of financieel. Organisaties die het voortouw nemen bij een actiepunt kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het lokale stimuleringsbudget. Lees voor het aanvragen van budget de voorwaarden.

Vanuit de landelijke sportorganisaties kunnen sportclubs ook een beroep doen op andere vormen van ondersteuning.

Dat kun je lezen op de pagina ondersteuning.

bottom of page