Nieuwe ideeën

Heb jij goede ideeën die een plek verdienen in het lokale Sportakkoord? Ideeën die aansluiten bij de ambities uit het Nationaal Sportakkoord en in Den Helder kunnen worden opgepakt? Die de lokale sport sterker maken en/of de maatschappelijke kracht van sport nog beter benutten? Dien jouw idee in en de coördinator toetst jouw idee aan de ambities in den Helder. Indienen kan op elk moment.

Hoe concreter hoe beter

 

Het kunnen ideeën zijn voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking, maar ook ideeën om bestaande activiteiten te verbeteren of organisaties toekomstbestendiger te maken. Relatief snel en eenvoudig zonder budget te realiseren, of wat ingewikkelder. Het kan allemaal. Maar, hoe concreter hoe beter. Het is wel de bedoeling dat jouw eigen organisatie (mede) verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering én dat je eventuele andere organisaties die je bij het actiepunt wilt betrekken vooraf informeert.
Het Sportakkoord moet geen verlanglijst worden maar een actielijst!

Omschrijf hieronder jouw idee en dien het in.

Je kunt je idee indienen via onderstaand formulier, of indien het plan is samengevat in een draaiboek of projectplan, dat onderstaande vragen beantwoord, mailen naar Coordinator@sportakkoord-denhelder.nl. Vakjes met een sterretje zijn verplichte velden.

Het idee sluit aan bij de pijler:
arrow&v

© 2020 Coördinator Den Helder