top of page

Sportakkoord Den Helder

Het Sportakkoord is een beleidsdocument van lokale sportorganisaties, maatschappelijke instellingen en de gemeente om gezamenlijk écht iedereen het plezier van sport en bewegen te laten ervaren

Van ambitie naar actie

In het voorjaar van 2019 hebben de gemeente en verschillende lokale sportorganisaties een intentieverklaring getekend om te komen tot het Sportakkoord Den Helder. Vervolgens is in november 2019 het ambitiedocument ondertekend. De ambities zijn breed en algemeen geformuleerd. Ze worden vertaald naar concrete actiepunten en samengevat in een actielijst.

Drie invalshoeken en vijftien ambities

Het Sportakkoord Den Helder sluit inhoudelijk aan op het Nationale Sportakkoord, maar de landelijke 6 ambities zijn onder andere noemers gevat. Vertrekkend vanuit drie verschillende invalshoeken zijn er in Den Helder vijftien ambities geformuleerd. Lees voor een volledig overzicht het ambitiedocument 

Drie invalshoeken:

  1. Sterk en samen’ scharen wij de ambities die te maken hebben met de versterking van de sport. Daarbij richten wij ons zowel de organisatie als op de fysieke infrastructuur van de sport. 

  2. Gezond en wel’ verwijst naar de belangrijke maatschappelijk functies die de sport vervult, en de ambities die wij hebben, in de sfeer van gezondheid en welzijn.

  3. Veel en vaardig’ gaat over de ambities die worden gekoesterd om mensen meer en beter te laten sporten en bewegen.

 

Aansluiten bij het Sportakkoord

Aansluiten kan nog steeds! Druk op de button hieronder, vul het aanmeldformulier in, stuur jullie logo in jpg op via de mail. Hierna kun je elders op de website ideeën inzenden.

bottom of page