Sportakkoord Den Helder

Het Sportakkoord is een beleidsdocument van lokale sportorganisaties, maatschappelijke instellingen en de gemeente. Ook al heeft de gemeente het initiatief genomen met de totstandkoming, het is géén gemeentelijke beleidsnota.

 

Van ambitie naar actie

In het voorjaar van 2019 hebben de gemeente en verschillende lokale sportorganisaties een intentieverklaring getekend om te komen tot het Sportakkoord Den Helder. Vervolgens is in november 2019 het ambitiedocument ondertekend. De ambities zijn breed en algemeen geformuleerd. Ze worden vertaald naar concrete actiepunten en samengevat in een actielijst.

Drie invalshoeken en vijftien ambities

Het Sportakkoord Den Helder sluit inhoudelijk aan op het Nationale Sportakkoord, maar de ambities worden onder andere noemers gevat. Vertrekkend vanuit drie verschillende invalshoeken zijn vijftien ambities geformuleerd. Deze zijn vaak nauw met elkaar verweven
 

Onder de noemer ‘sterk en samen’ scharen wij de ambities die te maken hebben met de versterking van de sport. Daarbij richten wij ons zowel de organisatie als op de fysieke infrastructuur van de sport.  ‘Gezond en wel’ verwijst naar de belangrijke maatschappelijk functies die de sport vervult, en de ambities die wij hebben, in de sfeer van gezondheid en welzijn. Bij ‘Veel en vaardig’ tenslotte gaat het over de ambities die worden gekoesterd om mensen meer en beter te laten sporten en bewegen.

Afspraken

In het Sportakkoord worden afspraken gemaakt over:
 

  • Wie gaan samenwerken

  • Welke nieuwe initiatieven worden genomen

  • Welke bestaande activiteiten worden versterkt


De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen ook samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Eén partij neemt het voortouw en is aanspreekpunt voor betrokken partijen .
Jaarlijks worden nieuwe ambities, acties en afspraken vastgesteld.

Niet vrijblijvend

Elke organisatie die meedoet aan het Sportakkoord onderschrijft de gedeelde algemene doelstellingen en gaat aan de slag om de actiepunten waarover zij afspraken heeft gemaakt te realiseren. Partners gaan een inspanningsverplichting aan. Ze beloven elkaar zich in te spannen om die actiepunten te realiseren of daaraan bij te dragen.

Aansluiten bij het Sportakkoord

Aansluiten kan nog steeds! Druk op de button hieronder, vul het aanmeldformulier in, stuur jullie logo in jpg op via de mail. Hierna kun je elders op de website ideeën inzenden.