Sportakkoord Den Helder

Het Sportakkoord is een beleidsdocument van lokale sportorganisaties, maatschappelijke instellingen en gemeente. In het voorjaar van 2019 hebben de gemeente en verschillende lokale sportorganisaties een intentieverklaring getekend om te komen tot het Sportakkoord Den Helder. In november 2019 is in het gemeentehuis het eerste ambitiedocument getekend.

 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen op dit moment niet alle actiepunten gerealiseerd worden. ingediende plannen hoeven niet per definitie te worden geschrapt. Na de zomervakantie neemt coördinator Lydia van Noord contact op over de stand van zaken: planning en eventuele realisatie van actiepunten.

Gezamenlijk beleid

Ook al heeft de gemeente het initiatief genomen bij de totstandkoming van het lokale Sportakkoord. Het is géén gemeentelijke beleidsnota over sport. Het is een document van alle bij het akkoord betrokken sportorganisaties, maatschappelijke instellingen én de gemeente.

Afspraken

In het Sportakkoord worden afspraken gemaakt over:
 

  • Wie gaan samenwerken

  • Welke nieuwe initiatieven worden genomen

  • Welke bestaande activiteiten worden versterkt


De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen ook samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Eén partij neemt het voortouw en is aanspreekpunt voor betrokken partijen en de coördinator.
Jaarlijks worden nieuwe ambities, acties en afspraken vastgesteld.

Algemene doelstellingen en concrete initiatieven

De afspraken die gemaakt worden hebben enerzijds betrekking op gezamenlijke algemene doelstellingen: de ambities. Anderzijds gaat het ook om heel concrete activiteiten van één of meer organisaties en instellingen: de actiepunten.

Het ambitiedocument is op 5 november 2019 getekend. Daar is ook te lezen hoe organisaties en instellingen zich alsnog bij het Sportakkoord kunnen aansluiten kan nog steeds.

 

Uit het ambitiedocument vloeit de actielijst. Deze lijst is een werkdocument. Een aantal acties in de lijst is inmiddels al definitief. Nieuwe actiepunten kunnen nog steeds worden ingediend. Aanhaken bij actiepunten is mogelijk.

Gezamenlijk beleid

Ook al heeft de gemeente het initiatief genomen bij de totstandkoming van het lokale Sportakkoord. Het is géén gemeentelijke beleidsnota over sport. Het is een document van alle bij het akkoord betrokken sportorganisaties, maatschappelijke instellingen én de gemeente.

Afspraken

In het Sportakkoord worden afspraken gemaakt over:
 

  • Wie gaan samenwerken

  • Welke nieuwe initiatieven worden genomen

  • Welke bestaande activiteiten worden versterkt


De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen ook samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Eén partij neemt het voortouw en is aanspreekpunt voor betrokken partijen en de coördinator.
Jaarlijks worden nieuwe ambities, acties en afspraken vastgesteld.

Algemene doelstellingen en concrete initiatieven

De afspraken die gemaakt worden hebben enerzijds betrekking op gezamenlijke algemene doelstellingen: de ambities. Anderzijds gaat het ook om heel concrete activiteiten van één of meer organisaties en instellingen: de actiepunten.

Het ambitiedocument is op 5 november 2019 getekend. Daar is ook te lezen hoe organisaties en instellingen zich alsnog bij het Sportakkoord kunnen aansluiten.

 

Uit het ambitiedocument vloeit de actielijst. Deze lijst is een werkdocument. Een aantal acties in de lijst is inmiddels al definitief. Nieuwe actiepunten kunnen nog steeds worden ingediend. Aanhaken bij actiepunten is mogelijk.

© 2020 Coördinator Den Helder