top of page

Sportformateur | coördinator

​Sportformateur

Om sportaanbieders, maatschappelijke instellingen en gemeente te helpen bij het maken van een gezamenlijk sportakkoord heeft de gemeente tijdelijk een sportformateur kunnen inzetten. Jan Janssens heeft verschillende partijen bij elkaar weten te brengen en heeft hen gestimuleerd om afspraken te maken die in het Sportakkoord konden worden vastgelegd.

​Coördinator

Met de ondertekening van het sportakkoord zit het werk van de sportformateur er op. ​Lydia van Noord zorgt vanaf april 2020 voor de coördinatie en ondersteuning van het lokale Sportakkoord.

 

Nieuwe ideeën kun je bij haar indienen via het deze link. De coördinator toetst de aanvragen voor stimuleringsbudget aan de gestelde criteria en doet een voorstel voor verdeling aan de adviescommissie.

Lydia.JPG
bottom of page