© 2020 Sportformateur Den Helder

Sportformateur

Om sportaanbieders, maatschappelijke instellingen en gemeente te helpen bij het maken van een gezamenlijk sportakkoord kan elke gemeente tijdelijk een zogenaamde sportformateur inzetten.

​Procesbegeleiding

​Om de verschillende partijen bij elkaar te brengen en te stimuleren dat afspraken worden gemaakt die in het sportakkoord worden vastgelegd, is in mei 2019 een sportformateur aan de slag gegaan. Dat is een sportadviseur die onafhankelijk van de betrokken partijen kan opereren.

​De sportformateur zorgt voor procesbegeleiding, legt verbindingen tussen de partijen, inspireert en stuurt op resultaat. In alle gemeenten waar aan een sportakkoord wordt gewerkt is een sportformateur actief. In Den Helder is dat Jan Janssens.

 

Zijn werk zit er inmiddels bijna op. Wil je meer weten over de sportformateur? Kijk dan op zijn website.

 

Wil je in contact komen met de sportformateur? Dat kan. ​De sportformateur is bereikbaar via de e-mail.