top of page

Waarom een sportakkoord?

Sport is leuk, goed en gezond. Toch staat sport onder druk. En daarom zouden sportaanbieders intensiever moeten samenwerken. Met elkaar en met maatschappelijke organisaties.

Aanleiding Sportakkoord

Het is om allerlei redenen van belang dat mensen sporten. Door sportorganisaties te versterken en sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken kunnen meer mensen met meer plezier sporten en bewegen. Daarmee wordt ook de samenleving een grote dienst bewezen. Sport brengt mensen niet alleen in beweging maar ook bij elkaar. Het draagt bij aan gezondheid en welzijn, verbindt en fungeert als leerschool voor het leven.

De aanleiding voor het Sportakkoord:

  • De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen.

  • Er zijn groepen mensen die nooit of heel weinig sporten.

  • Sportaccommodaties staan nogal eens leeg.

  • Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn.

  • De traditionele sportverenigingen staan onder druk door minder leden en vrijwilligers.

  • Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport.

Van Nationaal naar lokaal Sportakkoord

In de zomer van 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten. De minister van sport, vertegenwoordigers van NOC*NSF en de sportbonden, organisaties van gemeenten en provincies, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zetten hun handtekening onder het ambitieuze plan. Samen sport versterken en de maatschappelijke kracht ervan optimaal benutten. Lees meer over het Nationaal Sportakkoord.

 

Ambities worden acties op lokaal niveau

De ambities uit het Nationaal Sportakkoord kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer daar ook lokaal uitvoering aan wordt gegeven. Ook in Den Helder zijn sportaanbieders en organisaties om tafel gegaan om gezamenlijk ambities te formuleren en concrete acties te bedenken. Lees meer het lokale Sportakkoord

C98C9493.jpg
bottom of page