Praktijkvoorbeelden

Afspraken die een plek krijgen in het Sportakkoord kunnen sterk verschillen. Het kan om eenvoudige initiatieven gaan die relatief snel en eenvoudig en wellicht zonder ondersteuningsbudget te realiseren zijn. Maar net zo goed om complexe projecten die veel voorbereiding en een lange adem vragen. Ook de aard en inbreng van de betrokken partijen kan variëren. Het kunnen individuele initiatieven zijn van een enkele organisatie, maar ook projecten waarbij verschillende organisaties samenwerken. Ter inspiratie hieronder enkele video's van praktijkvoorbeelden afkomstig uit diverse gemeenten en verschillende takken van sport.


 

Lokaal gerealiseerde actiepunten

Wij hopen binnenkort ook lokale initiatieven te kunnen toevoegen, die andere organisaties kunnen inspireren.Heeft jouw organisatie al actiepunten kunnen realiseren mail dan jullie inspirerende voorbeelden! We ontvangen dan graag:

  • Wat is het actiepunt en uit welke ambities kwam dit voort?

  • Jouw acties en ervaringen om te komen tot de realisatie van het actiepunt

  • Stuur  AVG-proof fotomateriaal mee. Foto's graag horizontaal genomen aanleveren

  • Een filmpje spreekt uiteraard ook tot de verbeelding

© 2020 Coördinator Den Helder