top of page

Praktijkvoorbeelden Landelijk

Afspraken die een plek krijgen in het Sportakkoord kunnen sterk verschillen. Het kan om eenvoudige initiatieven gaan die relatief snel en eenvoudig en wellicht zonder ondersteuningsbudget te realiseren zijn. Maar net zo goed om complexe projecten die veel voorbereiding en een lange adem vragen. Ook de aard en inbreng van de betrokken partijen kan variëren. Het kunnen individuele initiatieven zijn van een enkele organisatie, maar ook projecten waarbij verschillende organisaties samenwerken. Ter inspiratie hieronder enkele video's van praktijkvoorbeelden afkomstig uit diverse gemeenten en verschillende takken van sport.


 

bottom of page