SPORTFORMATEUR / COÖRDINATOR

​Om de verschillende partijen bij elkaar te brengen en te stimuleren dat afspraken worden gemaakt die in het Sportakkoord worden vastgelegd, is in mei 2019 sportformateur Jan Janssens aan de slag gegaan. Dat is een onafhankelijke sportadviseur. Zijn werk wordt sinds april 2020 voortgezet door de lokale coördinator Lydia van Noord

 

LOKAAL GEREALISEERDE ACTIES

Stichting de Draaikolk en C.S.A.V Turnlust hebben samen gewerkt aan het verduurzamen van hun accommodatie. Het behoort bij de ambitie "Sterk en Samen".  Lees hier het resultaat.


 Momenteel werken we achter de schermen verder aan de website.

 AANSLUITEN BIJ HET SPORTAKKOORD

In november 2019 is in het gemeentehuis het eerste ambitiedocument getekend. Enkele tientallen organisaties en instellingen waren daarbij en zetten hun handtekening. Inmiddels zijn al meer dan 50 organisaties aangesloten.  Aansluiten kan nog steeds. Sterker nog, het wordt van harte toegejuicht. In het ambitiedocument staan punten omschreven die aansluiten bij het beleid en de ambities van de aangesloten organisaties.

© 2020 Coördinator Den Helder